Historia Gminnego Ośrodka Kultury

W latach 1974 – 1990 r. ośrodek funkcjonował jako Zakładowy Dom Kultury Wolskich Zakładów Przemysłu Barwników „ORGANIKA” w Woli Krzysztoporskiej. Kolejny okres jego działalności wiąże się z przejęciem budynku przez Gminę Wola Krzysztoporska i utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej: rozpoczął się w roku 1994 i trwa do dziś.

Dnia 26 października 1974 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu. Budynek został wzniesiony ze środków zakładowych przy dużym zaangażowaniu załogi stanowiącej znaczną część mieszkańców naszej gminy. W obiekcie mieściło się wówczas nowoczesne, jak na ówczesne czasy, panoramiczne kino „Chemik” z salą widowiskową na 300 osób, 13 sal klubowych, w których odbywały się spotkania kół zainteresowań: fotograficznego, plastycznego, modelarskiego. Działała również kawiarnia oraz sekcje: szachowa, brydża sportowego, tenisa stołowego.

Przez szereg lat obiekt stanowił centrum kulturalnych wydarzeń gminy. Jego mury gościły wiele znakomitych postaci ze świata kultury i rozrywki. Recitale dali tutaj m.in. Krzysztof Krawczyk, Andrzej Dąbrowski, Kazimierz Kowalski, Jarema Stępowski, Sława Przybylska, zespół Wawele i wielu innych znanych artystów. Przyjeżdżały ponadto grupy teatralne. Spektakle odbywały się przy pełnej sali. Żywe zainteresowanie mieszkańców i wyraźna potrzeba uczestniczenia w życiu kulturalnym własnej miejscowości skłoniły wielu z nich do ujawnienia posiadanego talentu. Tak powstała grupa wokalno-instrumentalna „Bez Komentarza”, grupy: „Wodnik”, „Konflikt”, „Rebus”, „Kapela zagrodowa” i inne.

W Domu Kultury działała także prężnie kilkudziesięcioosobowa orkiestra dęta pod kierownictwem Tadeusza Kociniaka a później Zbigniewa Młynarskiego oraz zespoły folklorystyczne, koła recytatorskie i dziecięcy zespół teatralny „Nygusy”. Wiele imprez organizowanych w Zakładowym Domu Kultury uświetniały występy uwielbianego przez miejscową publiczność kabaretu „Bemol”.

Należy wspomnieć, że w budynku odbywały się również okazałe uroczystości związane ze świętami minionego systemu politycznego. Nieraz mury budynku gościły najwyższych przedstawicieli wiodącej partii. Okres świetności Zakładowego Domu Kultury przypadał na lata 70-te XX w. Wraz z postępującym kryzysem gospodarczym oraz trudnościami finansowymi WZPB „Organika”, działalność jego była stopniowo ograniczana, aż ostatecznie w roku 1990 Zakładowy Dom Kultury został zlikwidowany a budynek na kilka lat opustoszał. Przejdź do galerii poświęconej ZDK WZPB 'ORGANIKA' >>

Trwająca w gminie „kulturalna cisza” mająca źródło w upadłości Wolskich Zakładów Przemysłu Barwników „ORGANIKA” i tym samym Zakładowego Domu Kultury została przerwana w 1994 r. Władze gminy świadome, że społeczność odczuwa brak ośrodka, który jeszcze kilka lat wcześniej tętnił życiem, postanowiły przywrócić go do życia. Na mocy uchwały Rady Gminy, budynek Domu Kultury przejęła Gmina Wola Krzysztoporska, przeznaczając na jego remont z gminnego budżetu 700 mln zł. Wykonano remont ogrzewania, pomieszczeń na parterze, piętrze i w sali widowiskowej, wymieniono okna i rynny. Odnowiona została elewacja budynku, przebudowane pomieszczenia kawiarni. Dnia 12 czerwca wznowiono działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Formalnie Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Nr 142/XXIV/94 z dnia 18 maj 1994 r. i wraz z Gminną Biblioteką Publiczną oraz jej filiami w: Bogdanowie, Bujnach, Woźnikach, Parzniewicach oraz Krzyżanowie tworzy jedną Gminną Instytucję Kultury. Instytucja Kultury działa na podstawie statutu przyjętego przez Radę Gminy uchwałą Nr XX/167/2000 z 14 grudnia 2000 r. i została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora oraz posiada osobowość prawną.

Do działań statutowych należy między innymi prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w sekcjach i kołach zainteresowań. Z tym obszarem działalności związane jest tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego poprzez: zatrudnienie instruktorów, udostępnianie pomieszczeń oraz ewentualny zakup pomocy dydaktycznych, zakup strojów, rekwizytów, instrumentów (łącznie z ich naprawą), opłaty związane z wyjazdami na przeglądy i konkursy, itp.

Gminny Ośrodek Kultury w celu rozwoju ruchu artystycznego wspiera również działalność funkcjonujących na terenie gminy strażacko - parafialnych orkiestr dętych oraz „Kapeli spod Dębu”. Sekcje zainteresowań, zespoły, orkiestry dęte oraz kapele promują naszą gminę zarówno na imprezach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Niektóre grupy działające przy GOK-u mają możliwość na promocje o charakterze krajowym bądź międzynarodowym.

Organizujemy wiele imprez o charakterze masowym zarówno gminnych jak i powiatowych z uwagi na istnienie w naszym ośrodku kultury największej sali w powiecie piotrkowskim mieszczącym aż 290 osób. Jesteśmy organizatorami imprez plenerowych tj. Dni Woli, Dożynki Gminne, Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych w Mzurkach, konkursów sportowych dla KGW oraz uroczystości na Górach Borowskich. Nasze zespoły i sekcje są chętnie zapraszane na imprezy do innych miejscowości ze względu na ich niepowtarzalność i oryginalność.

Ostatnio dodane artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Losowe foto z galerii

Zaglądający

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości