Wesoła Majówka - Rokszyce I - 25 maja 2013

Regulamin konkursu kulinarno - sportowego Kół Gospodyń Wiejskich 'WESOŁA  MAJÓWKA' Rokszyce I - 25 maja 2013

I. CEL:
- popularyzacja sportu wśród społeczeństwa wiejskiego,
- wyłonienie mistrza KGW w konkurencjach kulinarno - sportowych,
- aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich oraz integracja społeczna,
- wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych,
- zebranie receptur i przepisów, które w przyszłości posłużą do przygotowania potraw związanych z imprezą pn.”Smaki Królowej Bony”,
- promocja Gminy Wola Krzysztoporska.

II. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej

III. TERMIN I MIEJSCE: 25 maja 2013 r., godz. 1500, miejscowość Rokszyce I (boisko sportowe)

IV. KONKURENCJE:

1. "Wydój Mućkę" - dojenie sztucznej krowy. W tym konkursie bierze udział jeden zawodniczka wytypowana przez drużynę. Do konkursu przystępuje tylko raz tzn. nie może wykonać próby na turnieju. Gdy jest gotowa siada na specjalnym krzesełku przygotowanym przez organizatora, otrzymuje wiaderko i przystępuje do dojenia. Po otrzymaniu komendy "start" zaczyna doić sztuczną krowę, ma na to 15 sekund, kończy po słowie "stop". Technika dojenia jest dowolna tzn. może doić jedną lub dwoma rękami.  O zwycięstwie decyduje ilość cieczy znajdująca się w wiaderku. Będzie ona mierzona specjalną miarką przez przeprowadzających konkurs. Zawodniczka, który zgromadził najwięcej cieczy otrzymuje 3 punkty. Za miejsce (miejsca) drugie przyznawane są 2 punkty, a za miejsce (miejsca) trzecie 1 punkt.

2. Wiązanie słomy w snopy na czas - Po uzbieraniu jednego naręcza zawodniczka wyciąga z niego garść łodyg skręcając  robi z niego powróz , a następnie związuje nim zebrane zboże w jak najkrótszym czasie.

3. Strażacki wąż z ziemniakiem – do konkurencji przystępują po dwie zawodniczki z każdego koła. Konkurs polega na jak najszybszym przetoczeniu ziemniaka wewnątrz 10-metrowego węża strażackiego.4. Konkurencja kulinarna - każde z Kół Gospodyń Wiejskich przygotuje do konkursu jedno ciasto z owocami oraz sałatkę wiosenną, a ocenie podlegać będzie  wygląd, dekoracja, smak i dobór ekologicznych składników.

V. Uczestnictwo:
- w konkursie mają prawo uczestniczyć członkinie KGW z terenu gminy Wola Krzysztoporska
- zgłoszenie udziału w konkursie przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 446163185  (GOK) do 17 maja 2013 r.

VI. Nagrody:
- oceny kulinarno-sportowej i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona przynajmniej z 3 osób, powołana przez Organizatora,
- skład komisji zostanie przedstawiony przed konkursem,
- wszystkie drużyny otrzymują nagrody oraz dyplomy.

VII. ORGANIZATOR zapewnia sprzęt potrzebny do poszczególnych konkurencji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas zawodów,
- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem,
- uczestniczki obowiązuje strój sportowy,
- organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  o zwycięzcach i uczestnikach konkursu,
- organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element promujący Gminę Wola Krzysztoporska.

Po zakończonych konkursach Organizator zaprasza wszystkich na wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych przy ognisku połączone z pieczeniem kiełbasek. Zapraszamy do  udziału i życzymy wielu pomysłów!

Ostatnio dodane artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79