Spotkanie z pisarką Elżbietą Stępień

W piątek, 8 października 2021 r. uczniowie szkół z Bujen, Krzyżanowa, Parzniewic i Woli Krzysztoporskiej uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarką Panią Elżbietą Stępień, zorganizowanym dzięki współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminną Biblioteką Publiczną i Filią Biblioteczną w Bujnach.

Pani Elżbieta Stępień pochodzi z Radomska, jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów w dziedzinie poezji i prozy, została nagrodzona m.in.. „Piórem Reymonta” w 2005 roku.

Spotkanie miało charakter profilaktyczny, traktujący o przemocy w wielu jej aspektach.
– Jego wyjątkowość polegała na tym, iż Pani Elżbieta była ofiarą przemocy. Porusza ten temat w swoich powieściach i odważnie o tym mówi, co jest unikatowe i niezwykle poruszające – mówi Joanna Filipek kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej.

Spotkanie bardzo się podobało, padło wiele ważnych pytań od słuchaczy, również to czy nasz gość odwiedzi nas ponownie. Wszystkich zainteresowanych książkami Pani Elżbiety zapraszamy od listopada do Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej i Filii Bibliotecznej w Bujnach.

Organizatorki spotkania, Panie Marta Kopacka i Joanna Filipek serdecznie dziękują młodzieży, nauczycielom i wychowawcom za udział w spotkaniu oraz Panu Mariuszowi Wieczorkowi za nagłośnienie spotkania i przygotowanie sceny.

Spotkanie zostało sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.