W latach 1974 – 1990 r. ośrodek funkcjonował jako Zakładowy Dom Kultury Wolskich Zakładów Przemysłu Barwników „ORGANIKA” w Woli Krzysztoporskiej.

Kolejny okres jego działalności wiąże się z przejęciem budynku przez Gminę Wola Krzysztoporska i utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej rozpoczął się w roku 1994 i trwa do dziś.

Dnia 26 października 1974 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu. Budynek został wzniesiony ze środków zakładowych przy dużym zaangażowaniu załogi stanowiącej znaczną część mieszkańców naszej gminy. W obiekcie mieściło się wówczas nowoczesne, jak na ówczesne czasy, panoramiczne kino „Chemik” z salą widowiskową na 300 osób, 13 sal klubowych, w których odbywały się spotkania kół zainteresowań: fotograficznego, plastycznego, modelarskiego. Działała również kawiarnia oraz sekcje: szachowa, brydża sportowego, tenisa stołowego.

Przez szereg lat obiekt stanowił centrum kulturalnych wydarzeń gminy. Jego mury gościły wiele znakomitych postaci ze świata kultury i rozrywki. Recitale dali tutaj m.in. Krzysztof Krawczyk, Andrzej Dąbrowski, Kazimierz Kowalski, Jarema Stępowski, Sława Przybylska, zespół Wawele i wielu innych znanych artystów. Przyjeżdżały ponadto grupy teatralne. Spektakle odbywały się przy pełnej sali. Żywe zainteresowanie mieszkańców i wyraźna potrzeba uczestniczenia w życiu kulturalnym własnej miejscowości skłoniły wielu z nich do ujawnienia posiadanego talentu. Tak powstała grupa wokalno-instrumentalna „Bez Komentarza”, grupy: „Wodnik”, „Konflikt”, „Rebus”, „Kapela zagrodowa” i inne.

W Domu Kultury działała także prężnie kilkudziesięcioosobowa orkiestra dęta pod kierownictwem Tadeusza Kociniaka a później Zbigniewa Młynarskiego oraz zespoły folklorystyczne, koła recytatorskie i dziecięcy zespół teatralny „Nygusy”. Wiele imprez organizowanych w Zakładowym Domu Kultury uświetniały występy uwielbianego przez miejscową publiczność kabaretu „Bemol”.

Należy wspomnieć, że w budynku odbywały się również okazałe uroczystości związane ze świętami minionego systemu politycznego. Nieraz mury budynku gościły najwyższych przedstawicieli wiodącej partii. Okres świetności Zakładowego Domu Kultury przypadał na lata 70-te XX w. Wraz z postępującym kryzysem gospodarczym oraz trudnościami finansowymi WZPB „Organika”, działalność jego była stopniowo ograniczana, aż ostatecznie w roku 1990 Zakładowy Dom Kultury został zlikwidowany a budynek na kilka lat opustoszał.

Trwająca w gminie „kulturalna cisza” mająca źródło w upadłości Wolskich Zakładów Przemysłu Barwników „ORGANIKA” i tym samym Zakładowego Domu Kultury została przerwana w 1994 r. Władze gminy świadome, że społeczność odczuwa brak ośrodka, który jeszcze kilka lat wcześniej tętnił życiem, postanowiły przywrócić go do życia. Formalnie Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy nr 142/XXIV/94 z dnia 18 maja 1994 r. i wraz z Gminną Biblioteką Publiczną oraz jej filiami w: Bogdanowie, Bujnach, Woźnikach, Parzniewicach oraz Krzyżanowie tworzy jedną Gminną Instytucję Kultury. Instytucja Kultury działa na podstawie statutu przyjętego przez Radę Gminy uchwałą nr XX/167/2000 z 14 grudnia 2000 r. i została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora oraz posiada osobowość prawną.

Załączniki