Biblioteki gromadzą, opracowują, przechowują oraz udostępniają zbiory czytelnikom. Prowadzą także działalność kulturalno – oświatową i edukacyjną. Księgozbiory poszczególnych bibliotek zawierają:

  • literaturę piękną dla dzieci i młodzieży,

  • literaturę popularnonaukową,

  • lektury szkolne,

  • zbiory regionalne.

Zbiory biblioteczne są systematycznie wprowadzane do katalogu komputerowego SOWA SQL, co w przyszłości umożliwi elektroniczne wypożyczanie książek. Katalog księgozbioru dostępny na stronie: http://www.gok-wola.sowa.pl.

Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Krzysztoporskiej

ul. Kościuszki 25, 97-371 Wola Krzysztoporska,

czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

tel.: 44 616 30 71

e-mail: biblioteka@gok-wola.pl

Bibliotekarz: Joanna Filipek – kierownik GBP

Filia Biblioteczna w Bujnach

ul. Piotrkowska 84 /budynek OSP/, 97-371 Wola Krzysztoporska

czynna: poniedziałek w godz. 14.30 -18.30, środa w godz. 9.00 – 15.00

tel. 572 061 827

Bibliotekarz: Marta Kopacka

Filia Biblioteczna w Gomulinie

ul. Trybunalska 4 /budynek OSP/, 97-371 Wola Krzysztoporska

czynna: środa w godz. 9.00- 17.00

czwartek w godz. 10.00 – 18.00

piątek w godz. 9.00 -17.00

tel.: 44 610 22 64

Bibliotekarz: Edyta Michalak

Filia Biblioteczna w Woźnikach

Woźniki /budynek OSP/, 97-371 Wola Krzysztoporska

czynna: poniedziałek w godz. 9.00- 17.00, wtorek w godz. 9.00 – 17.00

tel. 44 732 52 94

Bibliotekarz: Edyta Michalak