Zarządzenie nr 7/2010 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie wdrożenia regulaminu kontroli zarządczej

[pdf-embedder url=”http://gok-wola.pl/wp-content/uploads/2020/04/zarzadzenie_gok_ryzyko.pdf” title=”zarządzenie_GOK_ryzyko”]

 

Oświadczenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o stanie kontroli zarządczej za lata 2010-2020

[pdf-embedder url=”http://gok-wola.pl/wp-content/uploads/2020/04/osw_stan_kontr_zarz.pdf”]