Zarządzenie nr 7/2010 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie wdrożenia regulaminu kontroli zarządczej

zarządzenie_GOK_ryzyko

 

Oświadczenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o stanie kontroli zarządczej za lata 2010-2020

osw_stan_kontr_zarz