Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej dokumentacji dostosowanej do RODO

zarz_7_pol_bezp

 

Zarządzenie nr 9/1/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zmiany Inspektora Danych Osobowych w GOK Wola Krzysztoporska

zarz_9

 

Informacja BODO

IODO_GOK

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka

osw_rodo_gok

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

osw_rodo_gok_1a

 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i boiska „Orlik” w Woli Krzysztoporskiej

monitoring_gok

 

Załączniki