Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

dekl_gok_30032021