Bitwa Regionów – konkurs dla KGW

Organizatorem konkurs „Bitwa Regionów” jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, a współorganizatorem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (adres Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Strona konkursu: https://bitwaregionow.pl/