Czytali „Przedwiośnie” w Woli Krzysztoporskiej

W piątek 21 września w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury po raz kolejny odbyło się „Narodowe Czytanie”, tym razem czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Słuchaczami byli uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Bujnach oraz wszystkich Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy wraz z nauczycielami. Obecni byli również dyrektorzy szkół: Iwona Zapała, Adrianna Grela, Tamara Kałcz, Magdalena Ryżewska i Sławomir Piętakiewicz. Na widowni zasiedli również: ksiądz Andrzej Gruca proboszcz Kościoła Parafialnego w Woli Krzysztoporskiej oraz radna naszej gminy pani Beata Wieczorek.

Dla zgromadzonych słuchaczy czytali zaproszeni goście: przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim prof. Janusz Budziński, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz prof. Pelagia Bojko, która wygłosiła również prelekcję dotyczącą czytanej lektury,  dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej Zbigniew Ziemba, bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Bujnach Krystyna Dziemdziora, oraz jedna z organizatorek Anna Daranowska – Wrzeszcz.

Organizatorkami akcji były: Julita Furczyńska i Anna Daranowska – Wrzeszcz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach oraz Joanna Filipek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej i Marta Kopacka – bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Bujnach.

Za wspaniałą atmosferę serdecznie dziękujemy wszystkim czytającym, słuchaczom oraz panu Mariuszowi Wieczorkowi za przygotowanie nagłośnienia. Podziękowania kierujemy także do pani Jolanty Kołacińskiej dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej za udostępnienie sali widowiskowej.