Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej nieczynny

Informujemy, iż od 7 do 29 listopada 2020r. Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej będzie nieczynny dla publiczności oraz zewnętrznych użytkowników. Nieczynne dla czytelników będą również biblioteki działające na terenie naszej gminy czyli Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Krzysztoporskiej oraz filie biblioteczne w Bujnach, Gomulinie i Woźnikach.

Ograniczenia działalności kulturalnej instytucji kultury zostały wprowadzone w oparciu o ustalenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czasowe zamknięcie instytucji kultury, muzeów, domów kultury i bibliotek  oznacza, że nie będą mogły być w nich organizowane wydarzenia z udziałem publiczności oraz realizowane czynności związane z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników.

Od soboty 7 listopada 2020 r. weszły bowiem w życie ograniczenia w działalności instytucji kultury. Do 29 listopada teatry, filharmonie, opery, muzea, kina, domy kultury, ogniska muzyczne, biblioteki i galerie sztuki zostaną zamknięte dla publiczności. Będą mogły jednak prowadzić działania związane z przygotowaniem wydarzeń artystycznych (w tym próby , dokonywać nagrań oraz realizować aktywności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Zakaz obejmuje również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni.

Wszystkie inne formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wernisaże czy udostępnianie zbiorów przez muzea i biblioteki, będą mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej.

Chroń siebie i bliskich – stosuj zasadę DDMA+W
Każdy z nas ma wpływ na to, jak szybko uda się zahamować epidemię. Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:D jak dystans
D jak dezynfekcja
M jak maseczka
A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
W jak Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus
Prosimy o kontakt telefoniczny i e mailowy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej tel. 44 61 63 185, e mail: gok@gok-wola.pl lub j.kolacinska@gok-wola.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Krzysztoporskiej tel. 44 61 63 071 ,
e mail: biblioteka@gok-wola.pl
Za utrudnienia przepraszamy !!!