Jubileusz 10-lecia Pasjonatek

Zespół „Pasjonatki” działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury z instruktorem panem Grzegorzem Bogusem obchodził w sobotę 11 maja br. swój jubileusz z okazji 10-lecia powstania.

Zespół kultywuje tradycje i zwyczaje ludowe. Poprzez śpiew i muzykę uwrażliwia serce i umysł, łagodzi obyczaje. Chór już od 10 lat z wielkim entuzjazmem i pasją popularyzuje również pieśni patriotyczne, rozrywkowe i religijne.

W ciągu tych 10-lat zespół odbył około 400 regularnych spotkań. Należy podkreślić,  iż większość członkiń starała się bywać na cotygodniowych próbach regularnie. Już za samą systematyczność i wytrwałość należy się wielki ukłon.

„Pasjonatki” wraz z instruktorem czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy Wola Krzysztoporska biorąc udział w koncertach, otwarciach obiektów oraz cyklicznie, każdego roku na uroczystościach dożynkowych.

Ponadto śpiewają na uroczystościach religijnych, min. w kościołach parafialnym w Bogdanowie, Parzniewicach oraz na Jasnej Górze.
Od kilku lat uświetniają swoimi występami Święto Miodu , które odbywa się na Rynku Trybunalskim Piotrkowie nie mając sobie równych.

Zespól promuje również nasz obszar na koncertach i przeglądach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim zdobywając nagrody, wyróżnienia i podziękowania. Oto najważniejsze z nich:
1.  II miejsce na Mzurkowskich spotkaniach z Folklorem w 2009r.
2.  II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Gmin w 2010r.,
3.  II miejsce na Mzurkowskich Spotkaniach z Folklorem w 2012r,
4.  I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Aleksandrowie Łódzkim w 2014r.
5.  Grand Prix na Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Zapomnianej w Wiśniowej Górze w 2015r.
6.  Wyróżnienie na Przeglądzie Pieśni i Tańców Ludowych w Mzurkach w 2016r.
7.  Wyróżnienie na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Czarnocinie w 2017r.
8.  Statuetka „Zasłużeni dla Gminy Wola Krzysztoporska 2017”.

Gościnnie na jubileuszowym koncercie zespołu „Pasjonatki” wystąpił muzyk pan Grzegorz Nowak, który gra na instrumentach basowych.

Jubileuszowy występ „Pasjonatek” uświetnili również znany krakowski artysta pan Jacek Wójcicki oraz komentator telewizyjny, autor, reżyser i prezenter programów muzycznych, rozrywkowych i kulturalnych w TVP Łódź – pan Leszek Bonar.

Po bardzo udanym koncercie artyści otrzymali od widzów gromkie brawa. Zostali również wyjątkowo uznani i uhonorowani przez wójta pana Romana Drozdka, dyrektora GOK – panią Jolantę Kołacińską, przewodniczącą Rady Gminy panią Małgorzatę Gniewaszewską statuetkami, nagrodami i kwiatami. Kwiaty i upominki wręczyli również zespołowi „Pasjonatki”: sponsor – prezes Fundacji w Mzurkach pan Ryszard Cieślak , radni, sołtysi i panie z KGW.
Pragniemy podziękować jubilatom za ogromne zaangażowanie w rozwój kultury, reprezentowanie gminy i propagowanie tradycji ludowych.

Życzymy zespołowi kolejnych sukcesów, czerpania radości ze wspólnego śpiewania oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.