Majowa łąka w Bujnach

W dniu 29 maja 2019 r. Filię Biblioteczną w Bujnach odwiedzili uczniowie kl. 0″ Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach.

W trakcie spotkania odbyły się zajęcia, podczas których dzieci wykonały prace plastyczne nt. „Majowa łąka” z wykorzystaniem m. in. techniki papieroplastyki, figur geometrycznych.

Uczestnicy z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zorganizowanych dla nich zajęciach.