„Nasz najpiękniejszy koszyczek wielkanocny” – konkurs fotograficzno – plastyczny

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne, których tradycje w Polsce sięgają początków XIV wieku. Łączą w sobie obrzędy ludowe związane z przemianami w przyrodzie i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa.

Jak co roku w rodzinnym gronie będziemy przygotowywać się do jednej z najstarszych tradycji czyli święcenia pokarmu w koszyku. Zachęcamy do podtrzymania tej tradycji, oraz wzięcia udziału w naszym konkursie.

Zadanie konkursowe:

  • zadaniem jest twórcze i wspólne przygotowanie w gronie rodzinnym koszyczka wielkanocnego. Praca konkursowa musi być wykonana własnoręcznie przez uczestników konkursu, dowolną techniką i z dowolnego materiału jako forma przestrzenna. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji. Ważne jest aby praca konkursowa nawiązywała do symboliki wielkanocnej (zajączek, baranek, kurczak, wiosenna flora itp.) W pracy można łączyć ze sobą różne techniki i materiały. Liczy się pomysł i inwencja twórcza.

Cel konkursu:
– kultywowanie tradycji regionalnych zwyczajów Świąt Wielkanocnych poprzez rękodzieło ludowe i artystyczne,
– wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnym wykonywaniu pracy,
– podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych,
– uwrażliwienie dzieci i dorosłych na wartości sztuk plastycznych,rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych,
– promowanie aktywności i inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
– kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i dorosłych zainteresowań fotografią.

Warunki uczestnictwa:
– konkurs skierowany jest do rodzin z terenu Gminy Wola Krzysztoporska,
– każda z rodzin biorących udział w konkursie może dostarczyć zdjęcie tylko jednego koszyczka,
– fotografia koszyczka powinny być wykonana samodzielnie, musi być pracą autorską.
– przesłanie podpisanej deklaracja RODO (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu – załącznik do pobrania). Podpisana deklaracja może być przesłana elektronicznie (fotografia/scan) na adres e-mail: gok@gok-wola.pl lub doręczona osobiście do GOK Wola Krzysztoporska.

Termin składania prac:
– prace konkursowe należy wysłać do 8 kwietnia 2021 na adres e-mail: gok@gok-wola.pl

Kryteria i ocena prac:
– oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
– inwencję twórczą oraz pomysł,
– dobór i wykorzystanie materiałów,
– estetykę i technikę wykonania pracy,
– wkład pracy.

Nagrody:
– organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca, oraz przyznanie wyróżnień, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wyniki konkursu:
– ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 12 kwietnia 2021. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
2. Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

Załączniki