Spartakiada wakacyjna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz animatorzy boiska sportowego „Orlik” w Woli Krzysztoporskiej serdecznie zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w Spartakiadzie wakacyjnej organizowanej w dniu 14.07.2019 r. od godz. 15.00 na boisku sportowym „Orlik” w Woli Krzysztoporskiej.

Konkurencje sportowe dla dzieci i dla dorosłych a dla najlepszych nagrody!

Regulamin Spartakiady wakacyjnej

w dniu 14.07.2019 r. od godz. 15.00

Boisko sportowe „Orlik” w Woli Krzysztoporskiej

Regulamin określa warunki organizacji udziału oraz odpowiedzialności podczas Spartakiady.

I. Organizator:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej;

 • animatorzy boiska sportowego „Orlik” w Woli Krzysztoporskiej.

II. Cel:

 • zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego najlepszą profilaktyką i zwalczaniem problemów patologii społecznych;

 • integracja osób aktywnych;

 • popularyzacja sportu;

 • aktywne spędzanie wolnego czasu.

III. Konkurencje:

 • Koszykarski konkurs rzutów za trzy dla dorosłych.

 • Rzut piłką lekarską dla dorosłych;

 • Żonglerka piłką dla wszystkich;

 • Żonglerka piłką siedząc;

 • Pieszy tor przeszkód dla dzieci;

 • Rzut woreczkami do celu dla dzieci;

 • Odbijanie piłeczki rakietą do tenisa dla dzieci;

 • Kręcenie hula hop dla dzieci;

 • Bieg na 30 m dla dzieci;

 • Skoki przez skakankę.

SZCZEGÓŁY ODNOŚNIE KONKURENCJI W DNIU SPARTAKIADY U ANIMATORÓW.

IV. Warunki uczestnictwa:

 • W zabawie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych;

 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza;

 • Biorąc udział w konkurencjach oświadczasz o właściwym stanie zdrowia ( udział na własną odpowiedzialność);

 • Dzieci i młodzież która nie ukończyła 18 lat musi przyjść z opiekunem;

 • Zabrania się uczestnictwa osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

 • Każdy zawodnik przeprowadza rozgrzewkę we własnym zakresie.

V. Uwagi końcowe:

 • Wszyscy zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych;

 • Organizator nie ubezpiecza od NNW;

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zostawione na obiekcie.

VI. Ochrona danych osobowych:

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zamieszczona jest w ZAŁĄCZNIKU nr 1 i nr 2 do Regulaminu Spartakiady wakacyjnej – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

PODCZAS SPARTAKIADY OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU, PALENIA PAPIEROSÓW I STOSOWANIA INNYCH ZABRONIONYCH UŻYWEK.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURENCJACH SPORTOWYCH!!!