Tradycja

Ostatki w GOK-u

Dziś w GOK-u słychać było śpiew i tańce. By nie zatracić ostatkowej tradycji odwiedzili nas „Przebierańce”. Ostatki to czas rozpoczynający się w tłusty czwartek, trwa przez kolejne pięć dni i bezpośrednio poprzedza środę popielcową, która rozpoczyna Wielki Post. W Naszej Gminie nadal pielęgnowana jest ta tradycja […]