Zasłużeni odebrali statuetki podczas Koncertu Noworocznego

Zasłużeni dla gminy Wola Krzysztoporska uhonorowani zostali podczas Koncertu Noworocznego, który odbył się w niedzielę, 26 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury.

Gości oraz licznie zgromadzoną publiczność powitała dyrektor wolskiego GOK-u Jolanta Kołacińska. Ubiegły 2019 rok podsumował z kolei wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.
– To był udany rok dla naszej gminy. Wykonaliśmy 44 mniejsze i większe inwestycje za kwotę ponad 8,5 mln zł – mówił wójt Roman Drozdek i podkreślał, że dobre działanie samorządu nie jest możliwe bez takich osób czy organizacji, jakie właśnie nagradzamy.
A trzy statuetki „Zasłużony dla Gminy Wola Krzysztoporska 2019” trafiły do wyjątkowych przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy swoimi działaniami wyróżnili się w ubiegłym roku.

Oto nagrodzeni.

Helmut Lottko

Zasłużony dla Gminy Wola Krzysztoporska 2019
HELMUT LOTTKO
Społecznik, wolontariusz, długoletni działacz HDK PCK
Statuetkę otrzymuje „Za społeczną wrażliwość, działalność i zaangażowanie w sprawy lokalne”

Urodził się w 1937 roku na opolskiej wsi, w trudnych przedwojennych czasach i za miesiąc obchodził będzie 83 urodziny. Jak sam mówi o sobie – życie go nie rozpieszczało, a za mówienie głośno prawdy i upieranie się przy swoim zawsze miał „pod górkę”. Ale może właśnie dlatego nauczył się z determinacją realizować swoje postanowienia i plany. W życiu zawodowym był współbudowniczym wielu elektrowni – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To właśnie w ten sposób trafił do Bełchatowa, na budowę tutejszej elektrowni, a od 10 lat jest mieszkańcem Woli Krzysztoporskiej.
Obowiązki zawodowe to jedno, a działalność społeczna to druga część jego życia. Przez wiele lat był honorowym dawcą krwi, od roku 1996 – prezesem Klubu HDK PCK w Bełchatowie. Jego aktywnym członkiem jest do dziś. To m.in. za tę działalność i inicjowanie wielu społecznych akcji w 2009 r. zdobył tytuł „Wolontariusza Roku” nadany przez prezydenta Bełchatowa. Odznaczony też został odznaką ministra zdrowia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a w 2010 przez Zarząd Główny PCK „Kryształowym Sercem”. Od zawsze bierze też udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – najpierw w Bełchatowie jako wolontariusz, a odkąd Finał WOŚP gości w Woli Krzysztoporskiej – także tutaj, darowując na aukcje cenne przedmioty (między innymi zegarek wygrany w telewizyjnym teleturnieju „Jeden z dziesięciu”).
Odkąd w 2010 r. przeprowadził się do Woli Krzysztoporskiej, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Jest na każdym spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa i porządku w gminie, zgłasza swoje wnioski i uwagi. To on odkrywa – podczas swoich wielokilometrowych spacerów – porzucone w lesie śmieci i zgłasza to w gminie. To on alarmuje o nieprzestrzeganiu porządku, a kiedy potrzeba – pomaga sąsiadom. To, co dzieje się wokół nas, nie jest mu po prostu obojętne.
A co ma w planach? Jak napisał w 2018 r. w swojej autobiografii „Wybrać się na Maltę – wyspę pełną zabytków grubo „sprzed Chrystusa”, odwiedzić przyjaciół, a na miejscu – doprowadzić do modernizacji oświetlenia klatek schodowych i piwnic”.
Odbierając statuetkę i dziękując za docenienie zaangażowania, pan Helmut nie omieszkał od razu na scenie wrócić do spraw ważnych i konkretnych, czym wzbudził aplauz zebranej w GOK-u publiczności. – Mając okazję, chciałbym wyrazić trzy życzenia. Mam nadzieję, że doczekam się: nowego chodnika przy ul. Kościuszki (aż do szkoły), szybkiego uruchomienia posterunku policji w Woli Krzysztoporskiej z fotowoltaiką na dachu (przyp. red. jako miłośnik przyrody i orędownik ochrony środowiska zdeklarował się przeznaczyć na ten cel trzynastą emeryturę!) oraz uzyskania przez Wolę Krzysztoporską statusu miasta – mówił Helmut Lottko. Ot – cały nasz bohater!

Wojciech Kamiński

Zasłużony dla Gminy Wola Krzysztoporska 2019
WOJCIECH KAMIŃSKI
Pasjonat historii lokalnej
Statuetkę otrzymuje „Za niestrudzone popularyzowanie historii gminy i odkrywanie jej tajemnic”

Można śmiało powiedzieć, że jest jedną z osób, które o historii gminy Wola Krzysztoporska wiedzą najwięcej. I – co najważniejsze – nie poprzestają na tym, co inni już kiedyś odkryli, napisali czy powiedzieli. Sam dociera do źródeł – tych ukrytych w archiwach w Polsce i za granicą, ale i tych na miejscu – rozmawiając z najstarszymi przedstawicielami naszej gminy, archiwizując rodzinne, stare zdjęcia i dokumenty. Oczywiście najbliższy jest mu rodzinny Gomulin i to on stał się bohaterem dwóch książek, których jest współautorem.
Pierwsza z nich to „Z gryfem i koroną w herbie. Gomulin – od założenia do 1939 r.” napisana wspólnie z Julią Karlińską i Łukaszem Politańskim, a druga (napisana również wspólnie z Julią Karlińską) to książka pod tytułem „Rycerze św. Floriana. 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie”. Bo – co warto podkreślić – nasz bohater jest również zaangażowanym strażakiem ochotnikiem od lat związanym z OSP Gomulin, a teraz także pełniącym funkcję wiceprezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Woli Krzysztoporskiej. Od początku swojej służby w straży wziął udział 1018 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Angażuje się także w działalność sportową, za co otrzymał brązową i srebrną odznakę honorową LZS.
Za krzewienie informacji dotyczących obrony Gór Borowskich otrzymał niezwykłe wyróżnienie – „Rogatywkę ppor. Apoloniusza Zawilskiego”.
Jest też autorem ponad 30 artykułów historycznych dotyczących naszej gminy, jeśli więc ktoś chce się dowiedzieć czegoś z dziejów naszej Małej Ojczyzny, po pomoc i wskazówki udaje się właśnie do niego.
To z jego inicjatywy na terenie Gomulina stanęły dwa monumenty przywołujące w pamięci ważne wydarzenia historyczne. 11 listopada 2013 roku przed kościołem w Gomulinie uroczyście odsłonięto pomnik upamiętniający Wawrzyńca Wiśniewskiego i powstańców styczniowych z parafii Gomulin. Pięć lat później, 15 grudnia 2018 r. na placu strażackim w Gomulinie odsłonięto Pomnik Niepodległości Polski.

Drużyna Żeńska OSP Bujny

Zasłużony dla Gminy Wola Krzysztoporska 2019
DRUŻYNA ŻEŃSKA OSP BUJNY
Nagrodzona „Za działalność strażacką i osiągnięcia na szczeblu powiatu piotrkowskiego i województwa łódzkiego w zawodach pożarniczych”

Czy dziewczyny mogą być strażaczkami? Oczywiście, że tak, i to z doskonałym skutkiem. Ćwiczą i zdobywają najlepsze miejsca w gminie i powiecie, ale też pomagają, uczą bezinteresownego działania i promują gminę.

Pomysł powstania tej fantastycznej drużyny zrodził się w roku 2013, a podsunęli go dwaj członkowie ówczesnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Bujen – Radosław Jakubczyk i Mateusz Piątek.

W pierwszym składzie znalazło się 8 dziewcząt: Justyna Siła, Paulina Herman, Beata Stanikowska, Izabela Stanikowska, Małgorzata Siła, Katarzyna Pielużek, Marzena Krawędek i Katarzyna Miśkiewicz. Obecny skład zasiliły jeszcze Daria Marusińska, Anna Dąbrowska i Martyna Dymus, a ich trenerem i obsługującym motopompę jest Radosław Jakubczyk. Dziewczęta już od pierwszego startu w gminnych zawodach pożarniczych zaczęły odnosić sukcesy. Podczas 7 lat startów w zawodach gminnych trzy razy znalazły się na drugim miejscu i aż czterokrotnie stawały na najwyższym stopniu podium, zdobywając kwalifikacje do reprezentowania gminy na szczeblu powiatowym. Tam również zaprezentowały się doskonale, dwa razy – w roku 2017 i 2019 – zostając mistrzyniami powiatu piotrkowskiego i w konsekwencji zdobywając prawo reprezentowania powiatu na zawodach wojewódzkich. W 2018 r. na tychże zawodach zajęły 8 miejsce. Te kolejne – w 2020 r. – jeszcze przed nimi.

Ale nie tylko zawodami żyje drużyna. Dziewczęta angażują się także we wszelkie uroczystości gminne, sołeckie i kościelne. Współorganizują imprezy, z których dochód przeznaczony jest na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach. Jednym słowem – pokazują, jak działać społecznie i bezinteresownie.

Nagrodzonym dziękowali i gratulowali nie tylko przedstawiciele władz gminy z wójtem i przewodniczącą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Małgorzatą Gniewaszewską, ale i wdzięczni mieszkańcy, radni, sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych.
Tuż po wręczeniu statuetek rozpoczęła się druga część wieczoru, a w niezwykłą muzyczną podróż w klimacie świąteczno-bożonarodzeniowym, przetykaną pięknymi słowami Aleksandra Książczaka, zabrał wszystkich lokalny zespół Jasna Strona Mocy.

Materiał: Gmina Wola Krzysztoporska