Gminny Dzień Kobiet Wiejskich – fotorelacja

W minioną sobotę 15 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej miały miejsce obchody Gminnego Dnia Kobiet Wiejskich.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich – coroczne święto obchodzone 15 października od 2008, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2007 w celu podkreślenia kluczowej roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych oraz ich walki z ubóstwem na świecie (Wikipedia).

Uroczystość została zorganizowana przez nasz GOK z inicjatywy Pani Kamili Kaczorowskiej – koordynatora KGW z terenu Gminy Wola Krzysztoporska. Na sali pojawili się przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich. Dla Pań wystąpiła grupa teatralno-kabaretowa „Dla Niepoznaki”, oraz kapela „Spod Dębu”.

Podczas spotkania zostały wręczone dyplomy uznania dla kobiet działających w KGW na terenie naszej gminy oraz zostały wylosowane nagrody ufundowane przez firmę AVON i anonimowego sponsora. Na koniec wszystkie przybyłe osoby zostały zaproszone na słodki poczęstunek.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Fot. Błażej Ligęza