II miejsce Pasjonatek z wolskiego GOK-u na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaczych w Czarnocinie

W Czarnocinie w niedzielę 6 października odbył się III Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych i Śpiewaczych. Wzięli w nim udział artyści ludowi z całego powiatu piotrkowskiego.

W przeglądzie wzięło udział 8 zespołów – „Nad Wolbórką” z Wolborza, „Jacy Tacy Moszczeniacy” z Moszczenicy, „Piliczanie” z Sulejowa, zespół obrzędowy „Wolborskie Nuty”, „Grabiczanie” z Grabicy, „Pasjonatki” z GOK Wola Krzysztoporska oraz reprezentujący tegorocznych gospodarzy – „Ludowa Biesiada” z Czarnocina.

Poza konkursem wystąpiły również dziecięcy zespół „Koraliki” z Czarnocina oraz Kapela Tolka Gałązki z Moszczenicy.

Przegląd rozpoczął się od otwarcia wystawy „Piękno naszej małej ojczyzny”. Jury oceniało uczestników w trzech kategoriach: obrzędy i zwyczaje, zespoły śpiewacze i pieśń Moniuszki.

Zespół Pasjonatki z instruktorami Grzegorzem Bogusem i Grzegorzem Nowakiem zajął II miejsce w kategorii zespoły śpiewacze.  Serdecznie gratulujemy!