Konkurs „Tradycyjny stroik bożonarodzeniowy z życzeniami”

Regulamin Konkursu Świąteczno – Noworocznego 2021 „Tradycyjny stroik bożonarodzeniowy z życzeniami”.

I. Postanowienia ogólne.
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. „Tradycyjny stroik bożonarodzeniowy z życzeniami”. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

II. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu świąteczno – noworocznego jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego wraz z życzeniami dowolnej wielkości.
Małe stroiki mogą być dekoracją stołu świątecznego lub ozdobą wiszącą na drzwiach czy ścianie, a większe dekoracją stojącą. Wykonane mogą być z różnych materiałów naturalnych, takich jak szyszki, orzechy, kora, słoma, drewno lub materiałów plastycznych (bibuła, papiery kreatywne, plastelina, modelina, masa solna, itp.).

1. Stroiki z życzeniami należy dostarczyć osobiście do dn. 11 stycznia 2022 r. do GOK ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska
2. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w dniu 30 stycznia 2022 r. podczas Koncertu Noworocznego

III. Cel konkursu.
Celem Konkursu jest:
1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach artystycznych świąt Bożego Narodzenia
2. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej,
3. Aktywizacja i pobudzanie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w aranżacje elementów dekoracji związanych z tematyką bożonarodzeniową
4. Ożywienie poczucia obowiązku pielęgnowania zwyczajów i obrzędów
IV. Uczestnicy konkursu.
Uczestnikami konkursu mogą być:
1. Koła gospodyń wiejskich oraz koło 50+ z terenu Naszej Gminy.

V. Zasady przeprowadzenia konkursu.
Warunki udziału w konkursie:
1. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać: miejscowość, nazwę koła, oraz telefon kontaktowy.
2. Stroiki z życzeniami należy dostarczyć osobiście do 11 stycznia 2022 r. do GOK ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska

VI. Ocena.
1. Oceny stroików świątecznych, oraz wyboru laureatów dokona 4-osobowa komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa powołana zostanie przez organizatora .
3. Przy ocenie komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
– spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu
– wkład pracy oraz użycie jak najmniejszej ilości materiałów gotowych.
– szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką
– oryginalnością i pomysłowością
4. Zostaną przyznane nagrody:
– za zajęcie I,II i III miejsca,
– wszystkie prace zgłoszone do konkursu otrzymają nagrodę za udział.
5. Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane. Komisja konkursowa nie przewiduje odwołania od decyzji.