Ubieramy świąteczną choinkę z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Magia Świąt Bożego Narodzenia w każdej polskiej rodzinie sprawia, że wszystkie domy na czas świąt zmieniają się w 'magiczne galerie’. Szczególny wpływ na ten efekt z pewnością mają elementy dekoracyjne, w wykonanie i przygotowanie których włączają się wszyscy domownicy.
Jedną z tradycji bożonarodzeniowych jest 'ubieranie choinki’, aby dać możliwość podzielenia się z innymi wyglądem swojego bożonarodzeniowego drzewka, Gminny Ośrodek Kultury organizuje dla wszystkich rodzin z terenu Gminy Wola Krzysztoporska konkurs fotograficzny. Chętne rodziny 'stroją’ drzewko wykorzystując wykonane własnoręcznie ozdoby, po czym robią jego zdjęcie. Zdjęcie wraz z metryczką należy przesłać na adres e-mail: gok@gok-wola.pl. Na Wasze zdjęcia czekamy do 5 stycznia 2021 r. Organizatorzy konkursu wyłonią najpiękniej 'ubrane choinki’ i ogłoszą zwycięzców konkursu do 11 stycznia 2021 r.
Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej stworzymy galerię najpiękniej ozdobionych drzewek bożonarodzeniowych.
Regulamin i cele konkursu:
I. CELE KONKURSU:
– Tradycje i obrzędy kultywowane w Polsce w okresie Bożego Narodzenia
– Choinka, jej historia i pochodzenie w świątecznej tradycji
– Rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej wszystkich członków rodziny
– Umacnianie więzi rodzinnych podczas podejmowania wspólnych działań
– Projektowanie i formowanie kompozycji przestrzennej z wykorzystaniem własnoręcznie
wykonanych elementów ozdobnych
– Zachęcanie do kreowania i organizowania czasu wolnego z wykorzystaniem własnej
inwencji twórczej
II. REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej
ul. Południowa 2.
2. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
3. Każda rodzina może zgłosić do konkursu zdjęcie jednej, samodzielnie „ubranej” choinkę.
4. Przedmiotem konkursu jest ozdobienie kompozycji przestrzennej – choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami.
5. Ozdoby mogą być wykonane, z wykorzystaniem dowolnie wybranych
i dostępnych materiałów oraz technik plastycznych
6. Wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie muszą być opisane. Do każdego zdjęcia należy dołączyć metryczkę zawierającą nazwisko rodziny i miejscowość,
w której mieszka. Jak również dane do kontaktu celem poinformowania o wyróżnieniu
i sposobie odbioru nagrody.
7. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny choinek. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne choinek oraz zgodność z tematem.
8. Prace konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia na do 5 stycznia 2021 r.,
na adres e-mail gok@gok-wola.pl
9. Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu
do 11 stycznia 2021 r.
10. Z najpiękniejszych i nagrodzonych zdjęć przedstawiających „ustrojone” drzewko, stworzymy na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej galerię
pt: „Ubieramy choinkę z GOK-iem”.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z przyjęciem przez rodzinę warunków regulaminu konkursu.

 

Załączniki