Kraina Świętego Mikołaja w Gminnym Ośrodku Kultury

Choć do przyjazdu Świętego Mikołaja z dalekiej Laponii zostało jeszcze kilka dni, GOK w Woli Krzysztoporskiej zachęca wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Kiedy zbliża się ten najbardziej wyczekiwany w ciągu całego roku czas „Mikołajek” i „Gwiazdka”, wyobraźnia dzieci miewa nieograniczony wymiar.

Magia tych dni pobudza fantazję nawet najbardziej opornych. Nasi Milusińscy piszą, rysują, kleją i ślą listy do Świętego. Wszystkie dzieci z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, które chcą i lubią rozwijać wodze swojej fantazji oraz wyobraźni, zapraszamy do udziału w konkursie, który polega na wykonaniu przestrzennej postaci Świętego Mikołaja. Można wykorzystać wszystkie dostępne materiały. Tnijcie, klejcie, komponujcie, następnie zdjęcie wykonanej postaci prześlijcie na adres e-mail: gok@gok-wola.pl. Na Wasze dzieła czekamy do 18 grudnia 2020 r.

Organizatorzy konkursu wyłonią najciekawsze prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 21 grudnia 2020 r. Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej stworzymy galerię pt: „Kraina Świętego Mikołaja w GOK”. Sympatyczny Święty z pewnością obdaruje wszystkie dzieci wymarzonymi prezentami.

Regulamin i cele konkursu:
I. CELE KONKURSU:
– Poznanie historii z życia Świętego Mikołaja – biskupa Miry, orędownika ubogich i potrzebujących;
– Tradycje i obrzędy kultywowane w Polsce w okresie Bożego Narodzenia;
– Rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, inspirowanie się postaciami realnymi i fikcyjnymi;
– Poszerzenie wiedzy na temat różnorodnych technik plastycznych, poszerzenie języka sztuki w zakresie formy, kształtu i bryły;
– Projektowanie i formowanie kompozycji przestrzennej – postaci fantastycznej;
– Zachęcanie do kreowania i organizowania czasu wolnego z wykorzystaniem własnej fantazji oraz wyobraźni.

II. REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kompozycji przestrzennej – postaci Świętego Mikołaja.
5. Praca musi być wykonana w formacie 3D, z wykorzystaniem dowolnie wybranych i dostępnych materiałów.
6. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek. Jak również dane do kontaktu z opiekunem celem poinformowania o wyróżnieniu i sposobie odbioru nagrody.
7. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac oraz zgodność techniki i tematu.
8. Prace konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia na do 18 grudnia 2020 r., na adres e-mail: gok@gok-wola.pl
9. Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 21 grudnia 2020 r.
10. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej galerię pt: „Kraina Świętego Mikołaja w GOK”.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.

 

Załączniki