Mamy, Mamusie, Mateńki …

Matka

Dzień Mamy tuż, tuż!
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs plastyczny i literacki, w którym możecie wygrać dla swoich mam wspaniałe prezenty! Wystarczy, że wszystkie chętne dzieci, dowolną techniką stworzą pracę plastyczną pt.: „Najpiękniejszy bukiet kwiatów dla mojej Mamy!”

Jak życzyć mamie wszystkiego co najlepsze, to z głębi serca! Napiszcie – „Najpiękniejsze wiersze o Mamie” i wygrajcie dla niej gorący prezent!

Na Wasze dzieła czekamy do 26 maja 2020 r. Prace plastyczne w formie zdjęcia, a prace literackie jako pliki z edytora tekstowego należy przesłać e-mailem na adres:
gok@gok-wola.pl

Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 29 maja 2020 r. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię oraz kącik literacki na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.

Regulamin i cele konkursów:
I. CELE KONKURSU:
– Rozwijanie wrażliwości literackiej
– Wzmacnianie więzi rodzinnych
– Rozwijanie zainteresowań w dziedzinie sztuki
– Umiejętne organizowanie czasu wolnego
II. REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej
ul Południowa 2
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, każdy przedstawia jedną pracę plastyczną lub literacką.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej najpiękniejszy bukiet dla Mamy lub napisanie wiersza o Mamie.
4. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką w formie płaskiej lub przestrzennej. Praca literacka w edytorze tekstowym Word.
5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane. Do każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.
6. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych i literackich. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne, literackie i estetyczne wykonanych prac.
7. Prace konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia na do 26 maja 2020 r., na adres
e-mail gok@gok-wola.pl
8. Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 29 maja 2020 r.
9. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię sztuki i kącik literacki na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.
10. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.

 

Załączniki