Pejzaże pod kolorowym parasolem jesieni

Jesień to czas, kiedy przyroda „maluje” piękne pejzaże lasów, parków, sadów, ogrodów i pól. Wykorzystując wszystkie odcienie czerwieni, żółci, złota, otula je „szalem” srebrzystych i lśniących w słońcu nitek babiego lata, ozdabia kroplami rosy, i jesiennych mgieł, aż do nastania jesiennych przymrozków.

Przenosi nas w ten sposób w najpiękniejsze zakątki najbliższej okolicy. Korzystając z sytuacji, która jest dla wszystkich bardzo trudna, szczególnie w czasie epidemii, zachęcamy wszystkie dzieci z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, do rozwijania własnej wyobraźni plastycznej i języka sztuki w celu stworzenia pracy plastycznej – kolażu.

Następnie zdjęcie wykonanej pracy prześlijcie na konkurs plastyczny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Na udokumentowane pomysły, marzenia w formie dzieła plastycznego czekamy do 4 grudnia 2020 r. Prace w formie zdjęcia należy przesłać e-mailem na adres: gok@gok-wola.pl

Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 10 grudnia 2020 r. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.

Regulamin i cele konkursu.

I. CELE KONKURSU:
– Uwrażliwianie dzieci na piękno jesiennych krajobrazów;
– Rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, inspirowanie się najbliższym otoczeniem;
– Poszerzenie wiedzy na temat różnorodnych technik plastycznych, poszerzenie języka sztuki;
– Rozwijanie zainteresowania różnymi dziedzinami sztuki;
– Zachęcanie do kreowania i organizowania czasu wolnego z wykorzystaniem własnych pomysłów i marzeń.

II. REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej jesienny pejzaż.
5. Praca musi być wykonana techniką kolażu, z wykorzystaniem dowolnie wybranych materiałów, typu liście, kasztany, tkaniny itp.
6. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.
Jak również dane do kontaktu z opiekunem.
7. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac oraz zgodność techniki i tematu.
8. Prace konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia na do  4 grudnia 2020 r.,  na adres e-mail gok@gok-wola.pl
9. Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 10 grudnia 2020 r.
10. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.

 

Załączniki