Kwiaty dla kobiet, tych małych i dużych – konkurs plastyczny

„Ósmy Marca gdy nadejdzie,
Przez jeden dzień cały
Nie dokuczaj tym kobietom
Dużym
Ani małym.
Małym w dniu tym, jeśli umiesz , zaśpiewaj piosenkę,
A tym dużym – przynieś kwiatek”

Ludwik Jerzy Kern „Wiersz na dzień kobiet” (fragment)

Namaluj, narysuj, wytnij, wyklej lub zwiń kwiaty dla swojej ukochanej Kobiety i Kobietki z okazji Ich święta. Następnie zrób zdjęcie wykonanej laurki, kompozycji przestrzennej i przyślij je do Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, który organizuje konkurs plastyczny na najpiękniejszy „Bukiet kwiatów dla kobiet, tych małych i dużych”.

Pracę wykonaj dowolną techniką plastyczną: wycinanka, wyklejanka, malarstwo, rysunek, kompozycja przestrzenna. Wygraj dla swojej Kobietki prezent!

Na Wasze dzieła czekamy do 22 marca 2021 r. Prace plastyczne w formie zdjęcia, należy przesłać na adres: gok@gok-wola.pl Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 26 marca 2021 r.
Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.

Regulamin i cele konkursu:

I. CELE KONKURSU:
– rozwijanie wrażliwości i kreatywności plastycznej,
– rozwijanie zainteresowań w zakresie różnorodnych technik plastycznych i dziedzin sztuki,
– wzmacnianie więzi emocjonalnych oraz kształtowanie postaw społecznych,
– umiejętne organizowanie czasu wolnego.

II. REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2.
2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska. Każdy przedstawia jedną pracę plastyczną.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie laurki, kompozycji przestrzennej „Bukiet kwiatów dla Kobiet, tych małych i dużych…….”.
4. Praca plastyczna musi być wykonana własnoręcznie, dowolną techniką w formie płaskiej lub przestrzennej.
5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane. Do każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko wykonawcy oraz jego wiek.
6. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac oraz zgodność z tematem.
7. Prace konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia do 22 marca 2021 r. na adres e-mail gok@gok-wola.pl
8. Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 26 marca 2021 r.
9. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię sztuki na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.
10. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.

 

Załączniki