„Sieć na kulturę”

W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej do projektu „Sieć na kulturę” zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach on-line pn. „Bezpieczne zachowania w sieci”. Będzie to łącznie 15 spotkań po 2 godziny lekcyjne w dwóch grupach 6-8 osobowych (10-14 lat i 15-18 lat). Zajęcia będą prowadzone przez trenera raz lub dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych od drugiej połowy marca 2021 r. za pomocą narzędzia Teams.

Zachęcamy do uczestnictwa ponieważ temat jest niezwykle ważny, ciekawy przydatny w codziennym korzystaniu z internetu.

Na dole strony są załączniki do pobrania dla dwóch kategorii wiekowych, które można również odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Woli Krzysztoporskiej.

Aby zapisać się na zajęcia należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 02.03.2021r. wypełnione dokumenty:
• deklaracja i oświadczenie dla dzieci poniżej 13 r.ż. (wypełnia rodzic / opiekun prawny),
• deklaracja i oświadczenie dla dzieci powyżej 13 r.ż. (wypełnia sam zainteresowany).
Więcej informacji można uzyskać na stronie dotyczącej projektu www.siecnakulture.pl.

Biblioteka czynna w godz. 9.00 – 17.00, tel. 44 6163071. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, liczba miejsc ograniczona!

 

Załączniki