’Moja wiosna’ – konkurs plastyczny

Jeśli twoje dziecko szuka zajęcia w domu, zaproś je do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. To najlepszy pomysł na nudę i walkę z pandemią. Tematem jest WIOSNA, z którą podczas epidemii kontakt mamy znacznie ograniczony.

Konkurs jest dedykowany dla dzieci i rodzin z terenu naszej gminy. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie – wszystko zależy od Waszej wyobraźni!

Na wiosenne dzieła czekamy do 8 maja 2020 r. Prace w formie zdjęcia należy przesłać e-mailem na adres: gok@gok-wola.pl

Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 15 maja 2020 r. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.

Regulamin i cele konkursu:
I. CELE KONKURSU:
– Uwrażliwianie dzieci na piękno wiosennej przyrody
– Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami
– Rozwijanie zainteresowań w dziedzinie sztuki
– Umiejętne organizowanie czasu i sposobu na nudę
II. REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul Południowa
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodzin z terenu Gminy Wola Krzysztoporska
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami, taki zespół przedstawia jedną pracę.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
5. Praca może być wykonana dowolną techniką w formie płaskiej lub przestrzennej.
6. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane. Do każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.
7. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.
8. Prace konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia na do 08 maja 2020 r., na adres
e-mail gok@gok-wola.pl
9. Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 15 maja 2020 r.
10. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię na stronie internetowej GOK
w Woli Krzysztoporskiej.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.

 

Załączniki