Remont elewacji budynku GOK

Czas w którym powinniśmy organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne staramy się w obecnej trudnej sytuacji wykorzystywać na remonty. Po wymianie na zupełnie nowe wszystkich piłko-chwytów na boisku Orlik pracownik ds. organizacji zajął się naprawą murków na elewacji wschodniej budynku GOK.

Prace polegające na nałożeniu nowej zaprawy i pomalowaniu dobiegły już końca. Murki nabrały blasku i wyglądają jak nowe. Ale to nie koniec, ponieważ naprawy wymaga jeszcze mur z terakotą będący częścią podjazdu dla niepełnosprawnych. Za te prace pan Mariusz zabierze się niezwłocznie po zakupie takich samych płytek.

Na zakończenie robót budowlanych planujemy rozbudowę systemu monitoringu, ponieważ zarówno elewacja jak i boisko są nieodpowiednio użytkowane. Będzie to zakup nowego rejestratora i założenie kilku dodatkowych kamer bezprzewodowych, które będą umieszczone na ogrodzeniu boiska do piłki nożnej i elewacji budynku GOK.