Planujemy organizację warsztatów pieczenia chleba

Gminny Ośrodek Kultury zadeklarował swoje partnerstwo w realizacji grantu o jaki ubiega się Koło Gospodyń Wiejskich w Blizinie. Wspólnymi siłami stworzyliśmy projekt, który dotyczy współorganizacji warsztatów pieczenia chleba połączonych z występami artystycznymi.

Zadanie pt. ”Od ziarenka do bochenka- święto chleba i tradycji regionalnych” w przypadku pozytywnego przyjęcia wniosku przez LGD „Bu-duj Razem” zostanie zrealizowane w miesiącu październiku br. Uczestnikami projektu będą mieszkańcy miejscowości Blizin oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej gminy.

Zabiegająca o grant Pani sołtys wsi Blizin zaprezentowała przy okazji pracy nad wnioskiem elegancki sposób noszenia gumowych rękawiczek z „ perłową” bransoletką /na zdjęciu/. Takie pomysły oraz humorystyczny dystans w obecnej sytuacji, kiedy już wszyscy jesteśmy zmęczeni różnymi zakazami są bezcenne.