„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”

Pani kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dyrektorem GOK w Woli Krzysztoporskiej złożyły wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego dla wszystkich czterech bibliotek funkcjonujących na terenie naszej gminy z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” ze środków Instytutu Książki.

’Jeśli uda nam się pozyskać środki na zakup nowego sprzętu do wszystkich placówek bibliotecznych, będziemy przeszczęśliwi, ponieważ mamy obecnie tylko dwa urządzenia z wymaganym oprogramowaniem Windows 10′ – mówi kierownik GBP pani Joanna Filipek.