W krainie bajek i baśni

W kwietniu br. wśród uczniów kl. „0” Oddziału Przedszkolnego SP im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach odbył się konkurs recytatorski pt. „W krainie bajek i baśni”.

Konkurs ten miał na celu zainteresowanie dzieci różnorodnością bajek i baśni, prezentację umiejętności „małych uczniów”, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, zachęcanie do występów na scenie oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Oprócz pamięciowego opanowania wiersza- zagadki , interpretacji tekstu (tempa, intonacji, dykcji) oceniano również ogólne wrażenie artystyczne (strój, akcesoria) i gest sceniczny.

Spośród 20 małych wykonawców jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Filip Gruchała
II miejsce –Alicja Gołygowska
III miejsce – Sara Świerczyńska
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Miśkiewicz oraz Mateusz Oporek.

Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i słodkie niespodzianki.

Organizatorami konkursu była Filia Biblioteczna w Bujnach oraz Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach.