Wakacje moich marzeń – konkurs plastyczny

Właśnie rozpoczął się pierwszy tydzień upragnionych wakacji. Każde dziecko wiąże z nimi swoje większe lub mniejsze nadzieje, plany i marzenia.

My wychodzimy naprzeciw tym marzeniom i zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematem są „Wakacje moich marzeń”, a jak wiemy w czasie epidemii realizacja ich jest znacznie ograniczona.

Nie bójcie się marzyć i spróbujcie przedstawić je tworząc kolaż – technika mieszana.

Konkurs jest dedykowany dla dzieci z terenu naszej gminy.
Prace można wykonać techniką kolażu w dowolnym formacie – wszystko zależy od Waszej wyobraźni!

Na Wasze dzieła czekamy do 20 lipca 2020 r. Prace w formie zdjęcia należy przesłać e-mailem na adres: gok@gok-wola.pl Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu
do 23 lipca 2020 r. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.

Regulamin i cele konkursu:
I. Cele konkursu:
– rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka,
– uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego świata,
– rozbudzanie zainteresowań w zakresie różnych dziedzin sztuki,
– wykorzystanie technik mieszanych podczas tworzenia pracy plastycznej,
– umiejętne organizowanie i wykorzystanie czasu wolnego.

II. Regulamin konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci – rodzeństwo, taki zespół przedstawia jedną pracę.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej wakacyjne marzenia.
5. Praca musi być wykonana techniką mieszaną – kolaż.
6. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane.
Do każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.
7. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.
8. Prace konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia na do 20 lipca 2020 r., na adres e-mail gok@gok-wola.pl
9. Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 23 lipca 2020 r.
10. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię na stronie internetowej GOK
w Woli Krzysztoporskiej.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.

 

Załączniki