Wakacje z GOK-iem w Bogdanowie

Dziękujemy za miłe przyjęcie i za wielkie zaangażowanie lokalnej społeczności. Przede wszystkim za wspólne działania KGW, OSP Bogdanow oraz sołtysa wsi. Dziękujemy także za obecność ks. wikariusza z parafii w Bogdanowie.
Sołectwo Bogdanów zorganizowało wakacje na medal!