Ferie z GOKiem

Rok za rokiem ferie z GOK-iem” – poniedziałek

Poniedziałkowe zajęcia feryjnych rozpoczęliśmy od przypomnienia zasad bezpieczeństwa w trakcie ferii i zimowych zabaw. W naszym GOK pojawiły się służby mundurowe wraz z ratownikami. O bezpieczeństwie i zasadach reagowania w trakcie zagrożenia zdrowia i życia opowiadali strażacy z KSRG w Woli Krzysztoporskiej, funkcjonariusze Policji z posterunku w Woli […]