Ferie z GOKiem

Rok za rokiem ferie z GOK-iem – środa z literaturą

W środę nasze dzieci uczestniczyły w warsztatach literacko-artystycznych prowadzonych przez autorkę powieści dla dzieci i dorosłych Panią Elżbietę Stępień. Po przedstawieniu swojej literatury naszym podopiecznym, pani Elżbieta przeprowadziła z uczestnikami ferii warsztaty plastyczne.