Rok za rokiem ferie z GOK-iem

Poniedziałek – „Bezpieczne ferie”. Na spotkanie z dziećmi przyjechali: funkcjonariusze z posterunku w Grabicy, ratownik medyczny oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Woli Krzysztoporskiej.

Wtorek – „Teatralno – artystyczny wtorek
Warsztaty teatralne z panem Aleksandrem Książczakiem. Odgrywanie postaci teatralnych przez dzieci.
Tworzenie artystycznego plakatu FERIE Z GOKiem.